PLANOWANE DZIAŁANIA KOŁA NAUKOWEGO TEMIDA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024 

  

 1. Kolejna edycja konkursu przedmiotowego dla studentów I roku prawa z prawa rzymskiego. 
 2. Organizacja konkursu/moot courtu z prawa cywilnego. 
 3. Organizacja konkursów przedmiotowych dla studentów administracji.  
 4. Zorganizowanie „Debat Oksfordzkich”. 
 5. Kolejna edycja konkursu „Prawo karne bez tajemnic”. 
 6. Organizacja seminarium z praktykami z lub spoza uczelni. Dyskusja na obrany temat prawny.  
 7. Współpraca ze Studencką Poradnią Prawną. 
 8. Współpraca z Kołami naukowymi naszego Instytutu (Kryminalistyka, Administracja) innych Instytutów (m.in. Logopedzi oraz Mediatorzy), zorganizowanie cyklu spotkań, warsztatów o wspólnym mianowniku zarówno z tematyki prawniczej, jak i tematyki kierunku, z którego Kołem podjęta będzie współpraca.  
 9. Zaangażowanie w organizację Dnia Otwartego na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. 
 10. Zaangażowanie w organizację konferencji uczelnianych, jak i pozauczelnianych. 
 11. Promocja Koła, udział w konkursach dla Kół Naukowych. 
 12. Wyjazdy do instytucji powiązanych z wymiarem sprawiedliwości, takich jak: sądy, zakłady karne, zakłady medycyny sądowej.  
 13. Współorganizacja Sandomierskich konferencji, w tym kontynuacja cyklu: Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości XIII.