Adres e-mail Koła Naukowego: temida@uken.krakow.pl

Opiekun Koła:

dr Damian Gil damian.gil@up.krakow.pl

 

Zarząd:

Przewodniczący: Paulina Wójcik

Wiceprzewodniczący: Łukasz Oczkowski

Piotr Włodarczyk

Wioletta Kilian

Piotr Pryjda